සැමට    Online Market
For Those Who Love Shopping....
 

සැමට Online Market

 

සැමට Online Market යනු කුමක්ද ?

ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යුත්/ ඍජු වෙළදාම ප්‍රවර්ධන කිරීමේ අරමුණින් අරඹන ලද වෙබ් පිටුවකි. මෙයින් සිදු වන්නේ ගනුදෙනුකරු හා විකුණුම් කරු ඍජුවම සම්භන්ධ කර ප්‍රතිලාභ අත් කර දීමයි. එනම් විකුණුම් කරුගේ අලවි වියදම් හා ඒ සදහා දැරීමට වෙන අමතර වියදම් අවම කර ගනුදෙනු කරුට හා විකුණුම්කරු ට ලාභ දායි ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමයි.

සැමට Online Market ඉලක්ක ගත පාරිභෝගික පිරිස කවුරුන්ද  ?

සැම  ශ්‍රී ලාංකීක යෙකු මෙම සදහා ඉල්ලක්ක ගත වේ. මේ සදහා අවශ්‍ය වනේ ස්මාට් ජංගම දුරකතනයක්, පරිගණකයක්, ටැබ්ලට් පරිගණකයක් තමා සන්තකයේ තිබිම වේ.

 

සැමට Online Market හි අයිතිය හා ගනුදෙනු කිරීමේ විශ්වාසය......

අප ආයතනයේ අයිතිය 100%ක්ම Trust Development Micro Credit Ltd සතු අනු ආයතනයකි Trust Development Micro Credit Ltd යනු අවුරුදු 10ක් පුරා ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය කේෂ්ත්‍රයේ රැදී සිටින ආයතනයකි .

 

අප හා සම්භන්ධ වන්නේ කෙසේද  ?

අප ආයතනය හා ඔබට සම්භන්ධ වීමට පෙර සුදුසුම දේ නම් අප ආයතනයේ පුර්ව සාමාජිකයෙකුගෙන් සියලු විස්තර දැනගැනීමෙන් හෝ දුරකථන අංක 074 000 3500    මාර්ගයෙන් හෝ අපගේ Facebook පිටුවට පිවිසීමෙන් අප හා සම්භන්ධ විය හැකිය.

 

 

 

 

 

 

 

 

අප හා සම්භන්ධ වන්නන් ........................................

දැනට අදායමක් ලබන හෝ නොලබන ඕනෑම අයෙකුට අර්ධ කාලින රැකියාවක් ලෙස මෙය තෝරාගෙන මෙමගින් අදායමක් ලබා ගැනුමේ හැකියාවක් ඇත.

 

ලියාපදිංචි වීම ....................

අප ඉහත සදහන් කල පරිදි අපගේ වෙබ් පිටුවෙන් ඔබට අවශ්‍ය දේ සිදු කරගැනීමටනම් මුලිකවම ඔබට,  

අප ආයතනය හා ඔබට ගනුදෙනුකරුවෙකු ( Customer ) හෝ සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස ( Suppler ) සම්භන්ධ විය යුතුය.

 

ගනුදෙනුකරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම ....................

මෙහිදී මුලිකවම ඔබ අපගේ සමාජයන් ( Club ) එකක් තෝරාගත යුතුය.

 

එනම්,

01.                    Gold Customer  - රන් ගනුදෙනුකරුවෙකු

 

02.                    Platinum Customer - ප්ලටිනම් ගනුදෙනුකරුවෙකු

 

 

03.                   Silver Customer  - රිදී ගනුදෙනුකරුවෙකු

 

 

 

 

ඔබ තෝරා ගන්නා සමාජය අනුව ඔබට ප්‍රතිලාබ ලැබෙන විදිහ................................

අංකය

විස්තරය

Gold - රන්

Platinum- ප්ලටිමන්

Silver - රිදී

1

නව සාමාජිකයෙකු හදුන්වා දීමේ දී

 

 

 

 

 

1 – Group නායක

500.00

300.00

50.00

 

1 – Group අනෙකුත්

250.00

150.00

25.00

 

 

 

 

 

2

සැපයුම්කරුවෙකු හදුන්වාදීමේදී ( Reg . Fees)

60%

30%

10%

3

දැන්වීම් නොමිලේ පළ කිරීම් ( මාසිකව )

සීමාවක් නැත

500

50

 

( එක් දැන්වීමක් සදහා ඔබට රු.100.00 සිට රු.250.00 දක්වා අය කර ගත හැකිය, දී ඇති සීමාවන් ඉක්මවිමේදී ආයතනය ගන්නා පියවර සදහා ඔබ එකග විය යුතුය. )

4

බිල් පත් ගෙවීම් හා රි ලෝඩ් පහසුකම්

2%

1%

0.5%

5

දැන්වීම් නැරබීමෙන් ( මාසිකව)

100

රු. 500.00

20

රු. 100.00

10

රු. 20.00

6

නඩත්තු කටයුතු කිරීමෙන්

අඩංගු වේ.

අනු - සාමාජික

නැත

7

චැට් පසුකම්

ඇත

ඇත

-

8

වෙළද ඇනවුම් කිරීමේදී

10%

5%

1%

9

ඔබගේ ගිණුමේ සාමාජික ගනුදෙනු වලදී

5%

1%

-

10

භාණ්ඩයක් විකිණීමේදී

50%

25%

-

11

ආයතනික ණය ලබාදීමේදී

ප්‍රමුකත්වයක් හිමිය

-

-

12

වාර්ෂික ලාභ බෙදීමේදී

0.005%

0.001%

-

13

ආයතනයේ ශාඛා ජාලය පුළුල් කිරීමේදී

ප්‍රමුකත්වයක් හිමිය

සලකා බැලීමක් සිදුකරයි

-

 

 

 

ලියාපදිංචි වීමේ ගාස්තුව ..............

01.                   Gold Customer  - රන් ගනුදෙනුකරුවෙකු  

-        රු. 1,500.00 මුදලක් ගෙවීමට සිදුවේ

 

02.                    Platinum Customer - ප්ලටිනම් ගනුදෙනුකරුවෙකු

-         රු. 750.00 මුදලක් ගෙවීමට සිදුවේ

 

03.                   Silver Customer  - රිදී ගනුදෙනුකරුවෙකු

-        රු. 200.00 මුදලක් ගෙවීමට සිදුවේ

 

ඔබ අප හා ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය නම් පහත සදහන් වෙබ් පිටුව “ samatamarket.online

+94740003500 යන Whatsup අංකය ඇමතීමෙන් හෝ “Yes ” ලෙස පණිවිඩයක් යැවීමෙන් අප හා සම්භන්ධ විය හැකිය.